“Je Vecht Nooit Alleen” lyrics — 3Js (in Dutch and English)

Eurovision 2011 — the Netherlands

 

Weet je, schat, we zien het soms een beetje zwart
Soms lijkt de wereld om je heen koud en gemeen
En je strijdt omdat de aarde lijdt
Maar zelfs als de zon voorgoed verdween
Je vecht nooit alleen

Want je hebt de tijd, de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet, daar zal ik altijd zijn

Als je mij belooft dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft

Stil maar, lief
Je piekert want het wil maar niet
Ga waar de wind je vleugels vindt
Ontstijg je verdiet

En je vraagt wie dan de aarde draagt
Kijk naar de zon, de bron, ze scheen
Je was nooit alleen

Want je hebt de tijd, de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet, daar zal ik altijd zijn

Als je mij belooft dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft

In je grootste zorg zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft
Dat wie lief heeft overleeft

English Translation

You Never Fight Alone

You know baby, sometimes we look on the dark side
Sometimes the world around you seems mean and cold
And you struggle as the earth suffers
But even if the sun disappears for good
You never fight alone

Because you have the time, eternity
Imagination on your side
And you know that’s where I’ll always be

If you promise me to keep believing
That one gets what one gives
Behind your biggest concern, there’s hope
That those who love survive

Hush, love
You’re concerned because it just doesn’t
Go where the wind takes your wings
Surpass your sadness

And you ask who will carry the earth then
Look at the sun, the source, it’s shining
You were never alone

Because you have the time, eternity
Imagination on your side
And you know, that’s where I’ll always be

If you promise me to keep believing
That one gets what one gives
Hidden in your biggest concern, there’s hope
That those who love survive

Behind your biggest concern, there’s hope
That those who love survive
That those who love survive