She’s a four-time Melodifestivalen star but now Mariette Hansson has something new to celebrate. Mariette recently shared news of her engagement to long-term girlfriend Isabelle Grönqvist. But it wasn’t just any old casual proposal — Isabelle had put together an epic and very romantic event.

Mariette and Isabelle have been a couple since earlier this year, and confirmed their relationship at a Melodifestivalen event in March. While Mariette is known as a singer-songwriter, Isabelle works as a photographer and designer.

Mariette shared the good news with a post to her Instagram. But it wasn’t just a simple matter of a photo with a caption. Mariette had a tale to tell of the romantic and epic surprise Isabelle had planned for her.

View this post on Instagram

Osminkade i myskläder. Trötta och tacksamma. Igår låg där ett A4-papper i köket. Jag har fått ledtrådar de senaste veckorna i form av någon slags rebus av Isabelle, men jag var inte riktigt beredd på det här. Papperet innehåller instruktioner och en packlista. Huset ekat tomt denna lördagsmorgon och jag förstår verkligen ingenting. Det var bara jag hemma och det jäkla papperet som i ärlighetens namn gjorde mig mer nervös ju fler gånger jag läste det. Kl 16 kommer det en röd (snabb) bil utanför dörren. I den sitter en man jag känner igen. Han ser glad men lurig ut. Jag hoppar in med min weekendbag som jag ombeds packa för övernattning och han kör söderut. 40 min senare blev jag avsläppt. Jag tog av mig ögonbindeln som jag fått och inser att jag står på exakt samma herrgård där jag och Bell utbytte blickar för första gången för 6,5 år sedan. Livrädd men förväntansfull öppnar jag den tunga gamla dörren in till ladan. Där sitter hon. Vacker som en dröm. Omringad av tända ljus och iklädd sin stiliga dubbelknäppta kostym. Det ligger en röd dagens lapp bredvid henne. Den jag inte hade fått på morgonen. Jag öppnar den med skakiga händer. ”Får jag bli din fru?” Den bästa lapp jag någonsin fått. Inget känns så självklart och skrivet i stjärnorna som att hon ska bli min fru och framtida allt. Jag vill inget annat än att bli hennes. Vi njuter av stunden tillsammans. Bara hon och jag i ett verklighetens luftslott av kärlek. Hon häller upp champagne i mitt glas och berättar att hon hyrt sviten i huset rakt över ladan. Ett mindre slott. På darriga ben går vi mot huset, tätt intill varandra. Bell ber mig gå först och håller sig något steg bakom mig när jag öppnar dörren. Där står hela vår familj. Familjen vi växt upp med och familjen som vi valt i livet. Jag har svårt att se alla ansikten bakom mina krokodil-glädjetårar. Alla var där för oss. För att fira vår kärlek. Hon hade inte hyrt sviten. Hon hade hyrt hela stället och tagit dit hela vår galna familj. Vi dansade in på småtimmarna. Uppskattade livet och tog vara på varje sekund. Ser fram emot att få dela bröllopsfesten med ALLA nära och kära.. Ni vet vilka ni är. ??

A post shared by M A R I E T T E (@marietteofficial) on

Mariette’s marriage proposal

Mariette posted the story to her Instagram, originally in Swedish:

Unkempt in musky clothes. Tired and grateful.

Yesterday there was a piece of A4 paper in the kitchen. I’ve been getting clues in recent weeks in the form of some kind of puzzle from Isabelle, but I was not really prepared for this.

The paper contains instructions and a packing list. The house echoed empty this Saturday morning and I really do not understand anything. It was just me at home and the damn paper that in the name of honesty made me more nervous the more times I read it.

At 4pm there is a red (fast) car outside the door. In it sits a man I recognise. He looks happy but sly. I hop in with my weekend bag which I was asked to pack for the night and he drives south.

40 minutes later I was released. I took off the blindfold I was given and realised that I was standing in the exact same country house where Bell and I exchanged glances for the first time 6.5 years ago. Terrified but expectant, I open the heavy old door to the barn.

There she sits. Beautiful as a dream. Surrounded by lit candles and wearing her handsome double-breasted suit. There is a red note of the day next to her. The one I had not received in the morning. I open it with shaking hands.

“May I be your wife?”

The best note I have ever received. Nothing feels so obvious and written in the stars as that she will be my wife and future everything. I want nothing more than to be hers. We enjoy the moment together. Just her and I in a real sky castle of love.

She pours champagne into my glass and tells me that she rented the suite in the house directly across from the barn. A smaller castle. On shaky legs we walk towards the house, close together. Bell asks me to go first and stays a step behind me when I open the door.

There stands our whole family. The family we grew up with and the family we chose in life. I have a hard time seeing all the faces behind my tears of joy. Everyone was there for us. To celebrate our love.

She had not rented the suite. She had rented the whole place and taken our whole crazy family there. We danced into the wee hours. Appreciated life and took advantage of every second.

Looking forward to sharing the wedding party with ALL loved ones .. You know who you are. ❤️

The team at wiwibloggs offer our congratulations to Mariette and Isabelle and wish them all the best for the next stage of their life together.

Read more Sweden news here

7 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Veta
Veta
3 years ago

The first thing I’ve noticed too lol! One more proof they are meant to be together!

Toinousse
Toinousse
3 years ago

There’s some salty homophobe that downvotes all nice comments from the post, guess it will be the same for Duncan’s article

Roy Moreno
Roy Moreno
3 years ago

That’s so romantic! Congratulations to the sweet couple and I wish them all the best 🙂
May they be happy for the rest of their lives <3
And may we get to see Mariette on the Melfest stage once again (and perhaps the Eurovision stage) 😉

Ashton
Ashton
3 years ago

omg I love thisssss

NickC
NickC
3 years ago

Just out of curiosity, what happened to the ex girlfriend? It seemed like a solid rock relationship. Nevertheless, i wish the happy couple all the happiness in the world

No name 404
No name 404
3 years ago

Beautiful <3, i wish do do that with a woman <3

Congratulations to the best

Last edited 3 years ago by No name 404
Mariko
Mariko
3 years ago

Ahh I wish a woman would propose to me like that as well ;-;

Congratulations to them!!