Read the lyrics to “Horehronie” and watch the video of Slovakia’s Kristina performing the song at Eurovision 2010 in Oslo.

Ke? sa slnko skloní na Horehroní chce sa mi spieva?, zomrie? aj ži?
Ke? sa slnko skloní na Horehroní túžim sa k nebu priblíži?
Na tráve ležím a snívam o ?om sama neviem
V tom vánku, ?o ma kolíše ke? je slnko najnižšie

Najkrajšie stromy sú na Horehroní to tiché bratstvo vraví mi po?
Sem sa vždy vrátim ke? ma nie?o zroní, vravia to stromy
Na tráve ležím a snívam o ?om sama neviem
V tom vánku, ?o ma kolíše ke? je slnko najnižšie

Ke? sa slnko skloní na Horehroní tam niekde v ?ia?ke náš zvon zvoní
Ke? má ma to bolie? tak nech ma bolí raz sa to stratí do ?iernej hory
Na tráve ležím a snívam o?i tíško pla?ú
V tom vánku, ?o ma kolíše ke? je slnko najnižšie

Na tráve ležím a snívam o?i tíško pla?ú
V tom vánku, ?o ma kolíše ke? je slnko najnižšie

Najkrajšie stromy sú na Horehroní

English Translation

Horehronie

When the sun goes down in Horehronie, I want to sing, die and live
When the sun goes down in Horehronie, I wish I could get closer to the sky
I’m lying on the grass and dreaming, of what, I don’t even know myself
In the breeze that gently sways me, when the sun is at its lowest point

The most beautiful trees are in Horehronie, a silent brotherhood is telling me: come
I come back here when I feel sad, the trees are saying,
I’m lying on the grass and dreaming, of what, I don’t even know myself
In the breeze that gently sways me, when the sun is at its lowest point

When the sun goes down in Horehronie, out there somewhere far away our bell is ringing
When it hurts, let it hurt, one day it will vanish in the black mountain
I’m lying on the grass and dreaming, my eyes are crying softly
In the breeze that gently sways me, when the sun is at its lowest point

I’m lying on the grass and dreaming, my eyes are crying softly
In the breeze that gently sways me, when the sun is at its lowest point

The most beautiful trees are in Horehronie

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments